Get the Flash Player to see this rotator.

Rechercher

kannigwé facebook

Avi zot

Site Internet Kannigwé
 
Larel Swaré Bèlè PDF   Envoyer
Index de l'article
Larel Swaré Bèlè
Larel sware bèlè suite
Larel swaré bèlè suite 2
Larel swaré bèlè fin
Toutes les pages

bouton Pour télécharger Larel Swaré Bèlè en pdf

 larel sware bele

 

LAREL SWARÉ BÈLÈ

(Pou swaré bèlè an mod Sentmari)

 

Lawonn swaré bèlè 20 désanm 1998, épi mizajou Lawonn bèlè 26 avril épi 28 jen 2009

 

"La tradision sé an bagay ka suiv a léternité" (Paul Rastocle). Tradision bèlè-a, sé "lespri péyi dèyè-a" (Paul Legros), an lespri nou ka tjenbé dépi o koumansman nou menm. Larel-tala, sé pou tjenbé lespri-a ka mennen lé swaré bèlè dépi nanninannan. 

 

 Adan swaré bèlè, i ni plas pou tout moun

 

*Ki moun-lan meg, ki i gwo, ki i long, ki i kout, ki i pè, ki i pa pè...

* Swaré bèlè, sé an bagay ki ouvè : tou sa ki pé, tou sa ki lé ka maché anlè son tanbou-a … lespri tanbou-a ka di risivwè yo.

Ou pa bizwen lajan pou antré (pa ni lantré péyan).

Sé adan bwè-a épi manjé-a ou pé pòté an soutien ba moun-lan ki ka pran swaré-a. Sé adan menm bagay-la moun-lan ka poté an rikonésans ba'w.

* Sé pa gwoup ka prézanté.

Ki ou adan gwoup, ki ou pa adan gwoup ... Ki ou adan tel gwoup oubien adan tèlot, ou antré adan an swaré bèlè pou pran fos épi pou ba fos.

Chak moun-lan ka poté drapo lédikasion gwoup-li, mé moun-lan ka prézanté san létitjèt gwoup-li ... Ek tout moun ka mélanjé.

* "Avan ou fè bien, foda ou fè mal” (Paul Rastocle) kilédi tout moun pé apwann. Mé i ni apranti épi apranti : fok pa ou ka kasé jé-a ! Adan swaré bèlè, dépi antan swaré bèlè parèt, jé-a  pou ni an nivo … Kidonk avan ou plasé kò'w adan an swaré, fok ou fè an bon aprantisaj ; sé dansè épi mizisien ki ja abituié ki ka plasé kò-yo ; lè ou pòkò abituié, i préférab yo plasé'w, oubien "ni an lè pou antré" (Berthé Grivalliers, Félix Casérus). 

* “Sé pa ta'w selman ki bon”, kilédi “chak moun-lan ni mod-li, dépi moun lan an mod-la” Ciméline Rangon). 

Menm manniè : “Atansion lentérésan-an ... Mé ou ni dwa fè ganm-ou” (Benoît Rastocle).